15:44 EDT Thứ ba, 25/06/2019

Menu

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu này được áp dụng cho suốt năm học 2019-2020. Khai giảng: Ngày 5/8/2019. Giảm 10% học phí khi đăng ký trước ngày 15/07/2019; Giảm 05% học phí khi đăng ký từ ngày 15/07/2019 đến ngày 05/08/2019.

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu này được áp dụng cho suốt năm học 2019-2020. Khai giảng: Ngày 5/8/2019. Giảm 10% học phí khi đăng ký trước ngày 15/07/2019; Giảm 05% học phí khi đăng ký từ ngày 15/07/2019 đến ngày 05/08/2019.

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu này được áp dụng cho suốt năm học 2019-2020. Khai giảng: Ngày 5/8/2019. Giảm 10% học phí khi đăng ký trước ngày 15/07/2019; Giảm 05% học phí khi đăng ký từ ngày 15/07/2019 đến ngày 05/08/2019.

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu này được áp dụng cho suốt năm học 2019-2020. Khai giảng: Ngày 5/8/2019. Giảm 10% học phí khi đăng ký trước ngày 15/07/2019; Giảm 05% học phí khi đăng ký từ ngày 15/07/2019 đến ngày 05/08/2019.

Ban cố vấn chuyên môn

TS. Trịnh Thanh Đèo (Toán); TS. Lê Ngọc Phương (Văn); ThS. Phan Công Chinh (Anh); ThS. Đặng Hoài Trung (Lý); TS. Nguyễn Công Tránh (Hóa); ThS. Lê Thiên Thư (Sinh).