Thời khóa biểu lớp 12, năm học 2020-2021

💐THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12

1️⃣Toán 1 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ ba, 17g45-20g50 (4tiết),

🍀Tối thứ sáu, 17g45-19g15 (2 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Thùy

2️⃣Toán 2 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ tư, 17g45-20g50 (4tiết),

🍀Tối thứ bảy, 17g45-19g15 (2 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Thầy Lê Văn Chánh

3️⃣Toán nâng cao (4 tiết/tuần)

🍀Chiều thứ năm, 13g30-16g30 (4 tiết)

🍀Giáo viên phụ trách: Thầy Trịnh Thanh Đèo

4️⃣Văn 1 (4 tiết/tuần):

🍀Tối thứ tư: 17g45-20g50 (4 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Hồng Liên

5️⃣Văn 2 (4 tiết/tuần):

🍀Chiều thứ bảy: 14g00-17g00 (4 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Cô Lê Ngọc Phương

6️⃣Tiếng Anh 1 (4 tiết/tuần):

🍀Chiều thứ bảy: 14g00-17g00 (4 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Thẩy Võ Huỳnh Thanh

7️⃣Tiếng Anh 2 (4 tiết/tuần):

🍀Chiều chủ nhật: 13g00-16g00 (4 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Thẩy Võ Huỳnh Thanh

8️⃣Lý 1 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ năm, 17g45-20g50 (4tiết),

🍀Chiều chủ nhật, 16g00-17g30 (2 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Cô Đỗ Thị Thanh Hải

9️⃣Lý 2 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ hai, 17g45-20g50 (4tiết),

🍀Tối thứ sáu, 19g20-20g50 (2 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Anh Thư

🔟Hóa 1 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ hai, 17g45-20g50 (4tiết),

🍀Tối thứ bảy, 19g20-20g50 (2 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Thầy Hoàng Châu Ngọc

1️⃣1️⃣Hóa 2 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ năm, 19g20-20g50 (2 tiết),

🍀Sáng chủ nhật: 08g00-11g00 (4 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: Cô Lê Thị Huỳnh Mai

1️⃣2️⃣Sinh 1 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ ba, 17g45-20g50 (4tiết),

🍀Tối thứ sáu, 17g45-19g15 (2 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: cô Lê Thiên Thư, cô Phạm Thị Tố Liên

1️⃣3️⃣Sinh 2 (6 tiết/tuần):

🍀Tối thứ năm, 17g45-19g15 (2 tiết),

🍀Chiều chủ nhật, 13g30-16g30 (4 tiết),

🍀Giáo viên phụ trách: thầy Nguyễn Đặng Thành An

⭐️⭐️🌹⭐️⭐️

🎀Giảm 10% học phí cho môn học thứ hai

🎀Giảm 20% học phí cho môn học thứ ba

ℹ️Địa điểm ghi danh:

Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Đại học Khoa học Tự nhiên (bdvh.hcmus EDUCATION)

✉️227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

🌲(ngay trạm dừng xe buýt trường ĐH KHTN)

📞Điện thoại: 028.6650.1801

📧email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

🌐website: www.bdvh.hcmus.edu.vn

ℹ️Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

🌲(Phòng học máy lạnh, trang thiết bị hiện đại)


Print