Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM
Trung tâm BDVH & LTĐH trường Đại học Khoa học Tự Nhiên chiêu sinh các lớp luyện thi ĐH - CĐ năm 2014
KHÓA CẤP TỐC
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ Phường 4 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38323715
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN