Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Đào Ngọc Luyến - Giảng viên Hóa học

04:56 | 25/06/2014

Họ và tên: Đào Ngọc Luyến
Học vị:  Cử nhân hóa học
Đơn vị công tác:  Trường dự bị đại học TP Hồ Chí Minh
Tóm tắt quá trình công tác:
1. Giá viên Trường dự bị đại học TP Hồ Chí Minh
2. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy hóa học phổ thông .
Đặc biệt: có trên 30 năm kinh nghiệm chuyên dạy luyện thi Đại học môn Vật lý tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP HCM.
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN