Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Đinh Cẩm Thiện - Giảng viên Toán học

04:03 | 25/06/2014
Thầy Đinh Cẩm Thiện - Giảng viên Toán học

Thầy Đinh Cẩm Thiện - Giảng viên Toán học

Họ và tên: ĐINH CẨM THIỆN
Học vị: Cử nhân Toán.
Đơn vị công tác: Nguyên giáo viên Bổ túc công nông Thủ Đức
Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:
1. Tốt nghiệp ĐHSP tại trường ĐHSP Sài Gòn.
2. Tham gia biên soạn các tài liệu luyện thi Đại học, biên đoạn bộ đề thi đại học môn Toán
3
. Chuyên dạy luyện thi đại học môn Toán tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP HCM.

Đặc biệt, có gần 30 năm kinh nghiệm chuyên dạy luyện thi đại học môn Toán tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP Hồ Chí Minh.
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN