Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Dương Văn Bình - Giảng viên Vật lý

20:52 | 15/01/2015
Thầy Dương Văn Bình - Giảng viên Vật lý

Thầy Dương Văn Bình - Giảng viên Vật lý

Họ và tên: DƯƠNG VĂN BÌNH
Học vị:  Cử nhân, Chuyên ngành Sư phạm Vật lý.
Đơn vị công tác:  TTBDVH Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:
     1. Tốt nghiệp cử nhân sư phạm vật lí Đại học Vinh.
     2. Giảng dạy trường THPT Tân Kì 3- Nghệ An
 
Đặc biệt: có trên 10 năm kinh nghiệm chuyên dạy luyện thi Đại học môn Vật lý tại các Trung tâm luyện thi Đại học tại TP HCM.
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN