Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Nguyễn Ngọc Sơn - Giảng viên Hóa học

04:35 | 25/06/2014
Thầy Nguyễn Ngọc Sơn - Giảng viên Hóa học

Thầy Nguyễn Ngọc Sơn - Giảng viên Hóa học

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn
Học vị:  Cử nhân hóa học
Đơn vị công tác:  Nguyên tổ trưởng tổ hóa trường THPT Gia Định
Tóm tắt quá trình công tác:
1. Nguyên tổ trưởng tổ hóa trường THPT Gia Định
2. Xuất bản hơn nhiều tài liệu phục vụ công tác giảng dạy hóa học phổ thông .
Đặc biệt: có trên 30 năm kinh nghiệm chuyên dạy luyện thi Đại học môn Vật lý tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP HCM.
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN