Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Nguyễn Viết Đông - Tổ trưởng tổ Toán - Giảng viên Toán học

13:01 | 17/07/2014
.

.

Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Toán.

Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự Nhiên Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 30 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2. Giáo viên  Toán, Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM.

3. Hướng dẫn nhiều học viên bảo vệ thành công  luận văn Thạc sĩ Toán.

4. Xuất bản hơn 15 cuốn sách phục vụ đào tạo và nhiều công trình nghiên cứu về Toán học.

5. Đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp  Đại học Quốc gia, cấp bộ, cấp nhà nước.

6. Đã tham gia, báo cáo kết quả nghiên cứu tại các hội nghị Toán học quốc tế ở Paris, Marseille, Warszawa, Poznan, Saint-Petersburg,...

Hoạt động khác:

          Là thành viên Ban cố vấn  cuộc thi Nhà toán học trẻ tuổi của Đài truyền hình TP. HCM (HTV)

Đặc biệt, có gần 30 năm kinh nghiệm chuyên dạy luyện thi đại học môn Toán tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP Hồ Chí Minh.

Đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Đại học Quốc gia và trường Phổ thông Năng khiếu vì giảng dạy học sinh đạt thủ khoa trong các kỳ thi tuyển sinh đại học.

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN