Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Trần Hớn Quốc - Giảng viên Hóa học

04:19 | 16/07/2014
Thầy Trần Hớn Quốc

Thầy Trần Hớn Quốc

Họ và tên: Trần Hớn Quốc
Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành Hóa Vô cơ.
Đơn vị công tác: Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.Hồ Chí Minh
Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:
1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.Hồ Chí Minh.
2. Giảng dạy tại khoa Hóa, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
3. Giáo viên Hóa Trường THPT Năng Khiếu - ĐH Quốc gia Tp.HCM.
Đặc biệt: Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy luyện thi đại học môn Hóa tại các Trung tâm luyện thi đại học tại Tp.HCM.

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN