Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thầy Trần Minh Quang - Giảng viên Toán học

05:00 | 25/06/2014
Thầy Trần Minh Quang - Giảng viên Toán học

Thầy Trần Minh Quang - Giảng viên Toán học

Họ và tên: Trần Minh Quang
Học vị: Cử nhân Toán - ĐHSP Sài Gòn
Đơn vị công tác: Nguyên giáo viên THPT Thanh Đa
Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:
1. Tốt nghiệp ĐHSP tại trường ĐHSP Sài Gòn.
2. Tham gia biên soạn các tài liệu luyện thi Đại học môn Toán
3
. Chuyên dạy luyện thi đại học môn Toán tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP HCM.

Đặc biệt, có gần 25 năm kinh nghiệm chuyên dạy luyện thi đại học môn Toán tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP Hồ Chí Minh.
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN