Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM
Hình ảnh minh họa

Thông báo chiêu sinh lớp LTĐH dài hạn năm học 2017 - 2018

11:19 | 05/08/2014

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Đại học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi ĐH - CĐ năm 2017 - 2018. Khóa dài hạn.

Học sinh đang của trung tâm trong giờ học

Trung tâm Luyện thi Đại học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

11:14 | 11/06/2014

Trên 23 năm chặng đường xây dựng và phát triển Trung tâm Luyện thi Đại học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên đã để lại trong lòng đông đảo nhiều thế hệ học sinh...

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN