Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM
Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2018

Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2018

11:57 | 12/01/2016

Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi Cấp tốc THPT Quốc Gia - Đại học - Cao đẳng năm 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi Cấp tốc THPT Quốc Gia - Đại học - Cao đẳng năm 2018

11:40 | 10/09/2015

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Đại học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi THPT Quốc Gia - Đại học - Cao đẳng năm...

Hình ảnh minh họa

Thông báo chiêu sinh lớp LTĐH dài hạn năm học 2017 - 2018

10:19 | 05/08/2014

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Đại học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi ĐH - CĐ năm 2017 - 2018. Khóa dài hạn.

Thời khóa biểu lớp ĐẶC BIỆT năm học 2014 - 2015

Thời khóa biểu lớp ĐẶC BIỆT năm học 2014 - 2015

10:08 | 13/05/2014

Thời khóa biểu lớp đặc biệt năm học 2014-2015

Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015

Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015

10:42 | 07/05/2014

Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN