Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thời khóa biểu lớp ĐẶC BIỆT năm học 2014 - 2015

23:08 | 12/05/2014
Thời khóa biểu lớp đặc biệt năm học 2014-2015
Thời khóa biểu lớp ĐẶC BIỆT năm học 2014 - 2015

Thời khóa biểu lớp ĐẶC BIỆT năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRUNG TÂM  BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Khai giảng:  22-29/09/2014
       ( Thời gian học : 29/09/2014 đến 07/6/2015 )

 

Thứ 2 3 4 5 6 7 CN
7:00-9:15  
HÓA
 
Trần
Văn
Phú
 
TOÁN
 
Cao Thanh Tình
 
HÓA
 
Trần
Văn
Phú
 
TOÁN
 
Nguyễn
Viết
Đông
 
HÓA
 
Trần
Hớn
Quốc
   
TOÁN
 

Thị
Ba
9:30-11:45
TOÁN
 
Đinh
Cẩm Thiện

 
 

 
Huỳnh
Thị
Sang
 

 
Vũ Thị Phát
Minh
 

 
Trần Quang Phú
 
 
   
 
Nhưng thông báo khác
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN