Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015

11:42 | 07/05/2014
Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015
Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015

Thời khóa biểu khóa dài hạn năm 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRUNG TÂM  BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Khai giảng:  22-29/09/2014
       ( Thời gian học : 29/09/2014 đến 07/6/2015 )
      HỌC PHÍ: 5.200.000Đ – Tài liệu + thi thử: 300.000Đ
Thời gian học : 06/10/2014 đến 28/06/2015
 

KHỐI Thứ 2 3 4 5 6 7 CN
S1 GIỜ HỌC SÁNG
7:00-9:15 TOÁN
Trần Thị Kim Chi
 
Vũ Thị Phát Minh
SINH
Phan Kỳ Nam
HÓA
Trần Văn Tùng
TOÁN
Đinh Cẩm Thiện
 
9:30-11:45 HÓA
Trần Văn Phú
ANH VĂN
Bạch Thanh Minh
TOÁN
Nguyễn Thị Tuân
ANH VĂN
Phạm Tấn Hoàng

Trần Nguyên Tường
SINH
Phan Kỳ Nam
 
T1 GIỜ HỌC TỐI
13:30-15:45             TOÁN
Nguyễn Trí Cường
18:30-20:45
DươngVăn Bình
HÓA
Huỳnh Trung Thọ
TOÁN
Trần Minh Quang
TOÁN
Lê Thành Thái
HÓA
Đào Ngọc Luyến

Huỳnh Trúc Phương
 
 

 
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN