Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Hinh truong

22:08 | 29/10/2014
Hinh truong

Hinh truong

Học sinh trung tâm trong giờ thi thử đại học
Học sinh trung tâm trong giờ thi thử đại học
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN