Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Những mốc thời gian cần nhớ khi xét tuyển đại học 2017

03:45 | 07/12/2015
Thí sinh cả nước đã thi xong THPT quốc gia và đang chờ xem điểm để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Thí sinh cần nhớ những mốc thời gian nào để xin chấm phúc khảo, điều chỉnh nguyện vọng, biết kết quả xét tuyển...?
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa


 

.
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN