Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thời khóa biểu các lớp 6,7,8,9,10,11,12 năm học 2017 - 2018

04:14 | 24/10/2015
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học Trường Đại học KHOA HỌC TỰ NHIÊN và Trung tâm Dạy - Học thêm Trường Phổ thông Năng khiếu thông báo khai giảng các lớp 6,7,8,9,10,11,12 năm học 2017 - 2018
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 KHÓA I - 2018
Từ 04/01/2018 đến  24/04/2018
Học phí từ 1.200.000đ đến 2.000.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
 

Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
               
TỐI
LỚP 6T
VĂN ( 3t)
17h45 – 20h
C. Thùy Dương
TOÁN 1 (2t)
17h45 – 19h15
Th. Đình Tuấn
ANH (3t)
17h45 – 20h
C. Minh Hiền
TOÁN 2 (2t)
17h45 – 19h15
C. Hồng Diễn
TOÁN 1  (2t)
17h45 – 19h15
Th.  Đình Tuấn
TOÁN 2 (2t)
17h45 – 19h15
C. Hồng Diễn
   
LÝ (2t)
19h30 – 21h
C. Thanh Giang
 
 
Lưu ý: Môn Toán: 4 tiết/tuần; môn Anh văn, Văn: 3 tiết/tuần,
môn Lý: 2 tiết/tuần
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Có chế độ miễn giảm học phí ( liên hệ VP Trung Tâm)
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 KHÓA I - 2018
Từ 04/01/2018 đến  24/04/2018
Học phí từ 1.200.000đ đến 2.000.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
               
TỐI
LỚP 7
    VĂN ( 3t)
17h45 – 20h
C. Thùy Dương
  ANH (3t)
17h45 – 20h
C. Minh Hiền
LÝ (2t)
17h45 – 19h15
C. Thanh Giang
   
TOÁN 2 (2t)
19h30 – 21h
C. Hồng Diễn
 
TOÁN 1 (2t)
19h30 – 21h
Th. Đình Tuấn
 
TOÁN 1 (2t)
19h30 – 21h
Th. Đình Tuấn
 
TOÁN 2 (2t)
19h30 – 21h
C. Hồng Diễn
 
 
Lưu ý: Môn Toán: 4 tiết/tuần; môn Anh văn, Văn: 3 tiết/tuần,
môn Lý: 2 tiết/tuần
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Có chế độ miễn giảm học phí ( Liên hệ VP Trung Tâm)
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com
 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 KHÓA I - 2018
Từ 04/01/2018 đến  24/04/2018
Học phí từ 1.200.000đ đến 2.400.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
 Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7
 
 
 
 
 
LỚP 8
TỐI
 
 
TOÁN CH
Chuyên
(4 tiết)
17h45 – 21h
T. Võ Hoàng Hưng
 
 
TOÁN KC
Không chuyên
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Khánh Tùng
 
 

(3 tiết)
17h45 – 20h
C. Thu Thủy
 
HÓA
(2 tiết)
17h45 - 19h15
C. Liên
 
 
VĂN
(3 tiết)
17h45 – 20h
C. Thùy Linh

 
 
 
ANH VĂN
(3 tiết)
17h45 – 20h
C. Minh Hiền
TOÁN KC
Không chuyên
(2 tiết)
19h30 – 21h
T. Khánh Tùng
 
 
Lưu ý: Môn Toán KC: 5 tiết/tuần; Môn Toán CH: 4 tiết/tuần;
môn Anh văn, Văn, Lý: 3 tiết/tuần; môn Hóa: 2 tiết/tuần
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Có chế độ miễn giảm học phí ( liên hệ VP Trung Tâm)
 
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com
 
 


 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 KHÓA I -  2018
Từ 04/01/2018 đến 25/05/2018
Học phí từ 1.600.000đ đến 3.200.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 
 

LỚP Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
9 KC1
(Không chuyên)
TỐI
ANH KC1
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Mỹ Phương
VĂN KC1
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Mỹ Linh
 
HÓA KC
(3 tiết)
17h45 – 20h
C. Liên
TOÁN KC1
(Hình học)
(2 tiết)
17h45 – 19h15
T. Khánh Tùng
  TOÁN KC1
(Đại số)
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Trọng Thanh
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

LỚP Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
LỚP 9KC2
(Không chuyên)
CHIỀU             TOÁN KC2
(Hình học)
(2 tiết)
7h30 – 9h
T. Văn Giang
TỐI     VĂN KC2
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Kim Loan 
LÝ KC2
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Châu Huy
TOÁN KC2
(Đại số)
(3 tiết)
17h45 – 20h00
T.Hoàng Hưng 
   
     

 
 
 
 

LỚP Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
LỚP 9CH
(Chuyên)
SÁNG             VĂN CH
 (4 tiết)
7h30 – 10h45
C. Hồng Liên
LÝ CH
 (4 tiết)
7h30 – 10h45
T. Châu Huy
 
TỐI
ANH CH
 (4 tiết)
17h45 – 21h
C. Mỹ Phương
TOÁN CH
(Hình học)
 (3 tiết)
17h45 – 20h
T. Trọng Thanh
 HÓA CH
 (4 tiết)
17h45 – 21h
C. Công Tránh
SINH CH
 (4 tiết)
17h  – 20h15
C. Đan San
  TOÁN CH
(Đại số)
 (3 tiết)
17h45 – 20h
T. Lâm Hưng
 
 
Lưu ý: Môn Toán KC: 5 tiết/tuần , CH : 6 tiết/tuần;
Văn (KC, CH), Anh (KC, CH), Lý CH, Hóa CH, Sinh: 4 tiết/ tuần
Lý KC, Hóa KC: 3 tiết/tuần
Có chế độ miễn giảm học phí (liên hệ VP Trung Tâm)
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
 
 
 
                             

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 10 KHÓA I - 2018
Từ 04/01/2018 đến 24/04/2018
Học phí từ 1.800.000đ đến
2.700.000đ/môn/khóa tùy theo môn.

Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
CHIỀU  
 
 
          SINH
(4 tiết)
13h30 – 16h45
T. Tấn Trường
TỐI    
 

(4 tiết)
17h45 – 21h00
C. Mỹ Hòa

 
HÓA
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Quan Thành
 
 
 
 
TOÁN
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Huy Cường
 
 

 
TOÁN
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Huy Cường
ANH
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Hồng Minh
 
Lưu ý: Môn Toán: 6 tiết/tuần; môn Sinh, Văn, Lý, Anh: 4 tiết/ tuần
Môn Hóa: 3 tiết/ tuần
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Có chế độ miễn giảm học phí ( liên hệ VP Trung Tâm)
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com
 
 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 11 KHÓA I - 2018
Từ 04/01/2018 đến  24/04/2018
Học phí từ 1.800.000đ đến 2.700.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
 
 Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
SÁNG             TOÁN
(3 tiết)
7h30 – 9h45
T. Hoàng Lâm
CHIỀU            
(3 tiết)
13h30 – 15h45
T. Châu Huy
SINH
(4 tiết)
13h30 – 16h45
T. Tấn Trường
TỐI


 
 
 
HÓA
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Hớn Quốc
  TOÁN
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Hoàng Lâm
     
 
 
Lưu ý: Môn Toán: 6 tiết/tuần; Sinh: 4 tiết/tuần
Các môn còn lại: 3 tiết/ tuần
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Có chế độ miễn giảm học phí ( liên hệ VP Trung Tâm)
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 12 KHÓA III - 2017
Từ 05/09/2017 đến  25/02/2018
Học phí từ 2.500.000đ đến 3.800.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh - Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
Ghi danh từ 22/07/2017
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU – TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 
Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ  5 Thứ  6 Thứ 7 CN
LỚP 12.1
TỐI
TOÁN
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Hoàng Lâm
SINH
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Thiên Thư
TOÁN
(3 tiết)
17h45 – 20h
T. Hoàng Lâm
HÓA
(4 tiết)
17h45 – 21h
T. Hớn Quốc
VĂN
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Mỹ Linh
ANH
(4 tiết)
17h45 – 21h
C. Mỹ Phương

(4 tiết)
17h45 – 21h
T. Ng. Hoàng Hưng
 
                 
 
Lưu ý: Môn Toán : 6 tiết/tuần;các môn còn lại: 4 tiết/môn/tuần
Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Có chế độ miễn giảm học phí ( liên hệ VP Trung Tâm)
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477            
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN