Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM

Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2017 - 2018

23:57 | 11/01/2016
Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm học 2017 - 2018

 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
      TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC

227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. HCM – ĐT: (028)38323715
Website: bdvh.hcmus.edu.vn – Facebook: Bdvh Khtn


KHAI GIẢNG NGÀY: 17/09/2017

  ĐỊA ĐIỂM HỌC : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Thời khóa biểu  lớp LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG năm 2018
(Thời gi
an học từ: 
17/09/2017 đến 25/02/2017)

Ca Thứ 2 Thứ  3 Thứ  4 Thứ 5 Thứ  6 Thứ 7 CN
 
 S1
VĂN
(4 tiết)
7h30 – 11h00
C. Mỹ Linh
HÓA
(4 tiết)
7h30 – 11h00
T. Văn Phú
TOÁN
(4 tiết)
7h30 – 11h00
T. Viết Đông

(4 tiết)
7h30 – 11h00
T. Quang Phú
TOÁN
(4 tiết)
7h30 – 11h00
T. Viết Đông
  ANH
( 4 tiết)
7h30 – 11h00
C. Mỹ Phương
 
      C1
          SINH
( 4 tiết)
14h00 – 17h30
T. Tấn Trường
 
 
T1
 
TOÁN
(4 tiết)
17h45 – 21h00
T. Văn Trí
HÓA
(4 tiết)
17h45 – 21h00
T. Văn Phú
TOÁN
(4 tiết)
17h45 – 21h00
T. Văn Trí

(4 tiết)
17h45 – 21h00
T. Hoàng Hưng
     
 
-         Toán: 8 tiết/tuần;                                                   Lý, Hóa, Anh, Sinh, Văn: 4 tiết/môn/tuần;                       
GHI CHÚ: Có chế độ miễn giảm học phí ( Liên hệ VP Trung Tâm. ĐT: 028.3832.3715)
 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN