Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM
Thống kê theo giờ trong ngày
37
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 37

Thống kê theo ngày của tháng 11
84
126
109
154
541
202
191
115
114
84
81
65
74
90
5
100
151
97
128
114
37
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 2662

Thống kê theo tháng của năm 2017
3754
3926
8371
10962
10702
12114
8130
7582
5906
4893
2662
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 79002

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN