Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM
Thống kê theo giờ trong ngày
16
16
17
12
11
12
12
11
17
12
12
13
11
15
14
6
13
12
13
13
12
18
23
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 311

Thống kê theo ngày của tháng 7
187
282
225
244
310
236
171
163
195
195
294
254
301
268
322
403
287
315
337
233
219
220
303
282
311
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 6557

Thống kê theo tháng của năm 2017
3754
3926
8371
10962
10702
12114
6557
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 56386

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN