Trung tam luyện thi đại học KHTN Tp HCM
Thống kê theo giờ trong ngày
6
4
3
2
5
4
7
3
5
9
7
5
2
5
5
18
26
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 116

Thống kê theo ngày của tháng 9
259
357
357
239
269
230
266
174
203
256
150
256
161
176
132
125
261
109
278
132
109
258
128
103
116
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 5104

Thống kê theo tháng của năm 2017
3754
3926
8371
10962
10702
12114
8130
7582
5104
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 70645

 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN