06:49 EDT Thứ hai, 20/05/2019

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Danh sách giáo viên

Ban cố vấn chuyên môn

11:36 | 16/02/2019
TS. Trịnh Thanh Đèo (Toán); TS. Lê Ngọc Phương (Văn); ThS. Phan Công Chinh (Anh); ThS. Đặng Hoài Trung (Lý); TS. Nguyễn Công Tránh (Hóa); ThS. Lê Thiên Thư (Sinh).

BAN CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

Toán

TS. TRỊNH THANH ĐÈO
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Văn

TS. LÊ NGỌC PHƯƠNG
Trường ĐH KH Xã hội và Nhân vân,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Anh

ThS. PHAN CÔNG CHINH
Trung tâm Ngoại ngữ, ĐH KHTN
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

ThS. ĐẶNG HOÀI TRUNG
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Hóa

TS. NGUYỄN CÔNG TRÁNH
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Sinh

ThS. LÊ THIÊN THƯ
Trường Phổ thông Năng Khiếu,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Những tin cũ hơn