06:30 EDT Thứ hai, 20/05/2019

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Danh sách giáo viên

Môn Hóa học

06:08 | 16/02/2019
TS. Nguyễn Công Tránh; ThS. Hoàng Châu Ngọc; ThS. Nguyễn Hoàng Phú;...

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÔN HÓA HỌC

1.

TS. Nguyễn Công Tránh (cố vấn chuyên môn)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2.

ThS. Hoàng Châu Ngọc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

3.

ThS. Nguyễn Hoàng Phú
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn