07:01 EDT Thứ hai, 20/05/2019

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Danh sách giáo viên

Môn Vật lý

07:06 | 16/02/2019
ThS. Đặng Hoài Trung; TS. Nguyễn Hoàng Hưng; ThS. Nguyễn Ngọc Trường; ...

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÔN VẬT LÝ

1.

ThS. Đặng Hoài Trung (cố vấn chuyên môn)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2.

TS. Nguyễn Hoàng Hưng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

3.

ThS. Nguyễn Ngọc Trường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn