07:09 EDT Thứ hai, 20/05/2019

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Tin cập nhật

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

08:03 | 10/04/2019
Giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nâng cao kỹ năng giải toán và khả năng tư duy. Thời khóa biểu này được áp dụng cho suốt năm học 2019-2020.

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

  • KHÓA HÈ (8 tuần) - Ngày khai giảng: 03/06/2019
    • (Lớp 10 không học khóa hè; lớp 12 khai giảng khóa hè ngày 17/06/2019)
  • HỌC KỲ I (20 tuần)- Ngày khai giảng: 05/08/2019
  • HỌC KỲ II (20 tuần) - Ngày khai giảng: 06/01/2020
- Giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nâng cao kỹ năng giải toán và khả năng tư duy
- Giảm 5% tổng học phí khi đăng ký học từ 2 môn trở lên;
- Giảm 2% học phí khi đăng ký học theo nhóm từ 3 học sinh trở lên (áp dụng cho từng môn học).

KHỐI LỚP 6

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

6T1

3-5

T1

17g45-19g15

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Toán

6T2

2-4

T2

19g20-20g50

ThS. Võ Văn Toàn

Văn

6V1

3-5

T1

17g45-19g15

Nguyễn Đình Minh Khuê

Anh

6A1

4-6

T1

17g45-19g15

Nguyễn Cát Bích Ngọc

Anh

6A2

4-6

T2

19g20-20g50

Nguyễn Cát Bích Ngọc

6L1

7

T1-2

17g45-20g50

TS. Phan Trung Vĩnh

6L2

3-5

T2

19g20-20g50

TS. Phan Trung Vĩnh

Toán chuyên

6TC

7

T1-2

17g45-20g50

TS. Nguyễn Lê Chí Quyết

KHỐI LỚP 7

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

7T1

3-5

T1

17g45-19g15

TS. Lê Văn Luyện

Toán

7T2

2-4

T2

19g20-20g50

ThS. Hồ Thanh Long

Văn

7V2

3-5

T2

19g20-20g50

Nguyễn Đình Minh Khuê

Anh

7A1

3-5

T1

17g45-19g15

Võ Huỳnh Thanh

7L1

4-6

T1

17g45-19g15

ThS. Huỳnh Thị Yến Hồng

7L2

4-6

T2

19g20-20g50

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Toán chuyên

7TC

6

T1-2

17g45-20g50

TS. Mai Hoàng Biên

KHỐI LỚP 8

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

8T1

2-4

T1

17g45-19g15

ThS. Hồ Thanh Long

Toán

8T2

3-5

T2

19g20-20g50

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Văn

8V2

2-4

T2

19g20-20g50

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Anh

8A2

3-5

T2

19g20-20g50

Võ Huỳnh Thanh

8L1

4-6

T1

17g45-19g15

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

8L2

4-6

T2

19g20-20g50

ThS. Huỳnh Thị Yến Hồng

Hóa

8H1

3-5

T1

17g45-19g15

Khuất Thị Khánh Vân

Sinh

8S1

3-5

T1

17g45-19g15

ThS. Phạm Thị Tố Liên

ThS. Huỳnh Thị Đan San

Toán chuyên

8TC

CN

C1-2

13g00-16g15

TS. Trịnh Thanh Đèo

Nguyễn Lâm Hưng

Sinh chuyên

8SC

3-5

T2

19g20-20g50

ThS. Phạm Thị Tố Liên
ThS. Huỳnh Thị Đan San

Lý chuyên

8LC

CN

S1-2

08g00-11g15

ThS. Đặng Hoài Trung
ThS. Lê Duy Nhật

Anh chuyên

8AC

6

T1-2

17g45-20g50

ThS. Trương Tuyết Hạnh

Tin chuyên

8IT

4

T1-2

17g45-20g50

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

KHỐI LỚP 9

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

9T1

2-4

T1

17g45-19g15

ThS. Võ Văn Toàn

Toán

9T2

4-6

T2

19g20-20g50

ThS. Cao Nghi Thục

Văn

9V1

4-6

T1

17g45-19g15

ThS. Lê Thị Kim Loan

Văn

9V2

2

T1-2

17g45-20g50

ThS. Lê Thị Hồng Liên

Anh

9A2

2-4

T2

19g20-20g50

ThS. Trương Tuyết Hạnh

9L1

3-5

T1

17g45-19g15

ThS. Đào Anh Tuấn

9L2

3-5

T2

19g20-20g50

ThS. Đào Anh Tuấn

Hóa

9H2

3-7

T2

19g20-20g50

Nguyễn Hoàng Phú

Sinh chuyên

9SC

3-5

T2

19g20-20g50

ThS. Phạm Thị Tố Liên
ThS. Huỳnh Thị Đan San

Toán chuyên

9TC

6

T1-2

17g45-20g50

ThS. Võ Tiến Trình

Lý chuyên

9LC

CN

S1-2

08g00-11g15

ThS. Đặng Hoài Trung
ThS. Lê Duy Nhật

Anh chuyên

9AC

6

T1-2

17g45-20g50

ThS. Trương Tuyết Hạnh

Tin chuyên

9IT

4

T1-2

17g45-20g50

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Toán nâng cao

9TN

2

T1-2

17g45-20g50

TS. Trịnh Thanh Đèo

Anh nâng cao

9AN

4

T1-2

17g45-20g50

ThS. Phan Công Chinh

Văn nâng cao

9VN

7

C1-2

13g00-16g15

TS. Lê Ngọc Phương

KHỐI LỚP 10

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

10T1

4-6

T1

17g45-19g15

ThS. Cao Nghi Thục

Toán

10T2

3-5

T2

19g20-20g50

TS. Cao Thanh Tình

Văn

10V1

2-4

T1

17g45-19g15

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Anh

10A2

4-6

T2

19g20-20g50

Quách Yến Linh

10L1

5-7

T1

17g45-19g15

ThS. Nguyễn Ngọc Trường

10L2

5-7

T2

19g20-20g50

ThS. Nguyễn Ngọc Trường

Hóa

10H1

3-7

T1

17g45-19g15

Lê Thị Huỳnh Mai

Sinh

10S2

2-4

T2

19g20-20g50

ThS. Lưu Thị Thanh Tú

KHỐI LỚP 11

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

11T1

3-5

T1

17g45-19g15

TS. Cao Thanh Tình

Toán

11T2

3-5

T2

19g20-20g50

TS. Lê Văn Luyện

Văn

11V2

4-6

T2

19g20-20g50

ThS. Lê Thị Kim Loan

Anh

11A1

4-6

T1

17g45-19g15

Quách Yến Linh

11L1

2-6

T1

17g45-19g15

ThS. Nguyễn Văn Thuận

11L2

2-6

T2

19g20-20g50

ThS. Nguyễn Văn Thuận

Hóa

11H1

3-7

T1

17g45-19g15

Nguyễn Hoàng Phú

Sinh

11S1

2-4

T1

17g45-19g15

ThS. Lưu Thị Thanh Tú

KHỐI LỚP 12

MÔN HỌC

MÃ LỚP

THỨ

CA

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán

12T1

3-5

T1

17g45-19g15

TS. Nguyễn Minh Tùng

Toán

12T2

3-5

T2

19g20-20g50

TS. Nguyễn Minh Tùng

Văn

12V1

7

T1-2

17g45-20g50

ThS. Lê Thị Hồng Liên

Anh

12A1

2-4

T1

17g45-19g15

ThS. Trương Tuyết Hạnh

12L1

2-5

T1

17g45-19g15

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

12L2

2-5

T2

19g20-20g50

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Hóa

12H1

2-7

T1

17g45-19g15

ThS. Hoàng Châu Ngọc

Hóa

12H2

2-7

T2

19g20-20g50

ThS. Hoàng Châu Ngọc

Sinh

12S3

CN

C1-2

13g00-16g15

ThS. Lê Thiên Thư
ThS. Lưu Thị Thanh Tú

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn