Liên hệ

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Đại học Khoa học Tự nhiên

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

(ngay trạm dừng xe buýt Trường ĐH KHTN)

Website: www.bdvh.hcmus.edu.vn;

Facebook: www.facebook.com/bdvh.hcmus
(028) 6650 1801
Follow Us